Sagolunden

Föräldrakooperativet Sagolunden har funnits sedan 1991. Hos oss arbetar två förskolelärare och tre barnskötare. Vi har sammanlagt 23 barn som fördelas på två avdelningar: 9-10 barn på Sagan och 13-14 barn på Lunden. De små barngrupperna är viktiga för oss!

Läs mer om verksamheten.