Pedagogik

- Vi utgår från barnen när vi planerar vår verksamhet och vår miljö. Vi ändrar kontinuerligt efter gruppens behov och intressen.

En av Sagolundens viktigaste grundstenar är de små barngrupperna och den höga personaltätheten som det medför. Sagolunden är en trygg miljö där både stora och små ska känna sig välkomna. Pedagogerna är alltid nära barnen och möter dem på deras nivå.

- Vårt mål är att möta varje barn utifrån deras individuella behov och vi vill att alla barn ska känna sig sedda och hörda varje dag.

Vi planerar och följer upp vår verksamhet kontinuerligt utifrån vår läroplan lpfö 18. Uppföljning sker bland annat genom dokumentation i stort och smått. Dokumentation kan man som förälder lätt ta del av via vårt digitalaforum Sagolundsmolnet och då den finns i både pärmar och uppsatt på väggarna i Sagolundens lokaler.

Sagolundens förskolechef Marie Andersson

På Sagolunden jobbar två förskollärare och tre barnskötare fördelade på småbarnsavdelningen Sagan med 9-10 barn och storbarnsavdelningen Lunden med 13-14 barn. På morgnar och eftermiddagar när det är färre barn slås avdelningarna ihop.