Föräldrainsats

Som medlemmar i en föräldrakooperativ förskola sköter vi allt runtomkring så att pedagogerna ska kunna ägna sig åt barnen och pedagogiken. Vår ambition är att göra mycket själva så att vi kan hålla nere storleken på barngrupperna. Maten cateras och förbereds av pedagogerna, men vi sköter det mesta när det gäller städning, inköp, tvätt, reparationer och administrativa uppgifter.

Arbetsgrupper

Alla familjer tilldelas en arbetsgrupp att vara med i och förutom en förtroendevald styrelse har vi en miljögrupp, aktivitetsgrupp, fixargrupp och matansvarig. Arbetsuppgifterna brukar ta några timmar i månaden i anspråk och familjerna roterar mellan olika grupper under de år som barnen går på förskolan.

Jouren

Jouren innebär att familjen ska vara beredd att rycka in i barngrupp efter klockan 14.30 samt vid på förhand bestämda tillfällen då personalgruppen har möte. Jourfamiljen städar även efter dagens slut. Det tar omkring 3-4 timmar att städa förskolan och städningen kan mot ersättning skötas av ett städbolag som vi har avtal med.

Jourdagarna fördelas jämt över antal familjer och det brukar bli fem-sex tillfällen per termin. Jourschemat planeras per termin och med hänsyn till föräldrarnas önskemål. Vid förhinder får familjen försöka byta städdag med en annan familj.

Övrigt föräldraengagemang

Vi har två föreningsstämmor per år då alla familjer ska vara representerade.

Styrelsen med ordförande, sekreterare, kassör, rekryteringsansvarig, utvecklingsansvarig och personalrepresentant träffas en gång i månaden. Varje familj förväntas vara med i styrelsen under några av de år som barnet går på förskolan.

Vi har även en storstädningshelg varje termin där alla familjer är med och hjälper till.


Gemenskap inom kooperativet

Att vara med i ett föräldrakooperativ är perfekt för dig som gärna vill lära känna andra familjer med barn i samma ålder. Utöver arbetet i arbetsgrupperna ställer vi till med fester, har gårdsfest i juni, åker på familjeutflykt varje vår och träffas vid lucia och på olika drop-in-träffar på förskolan. I augusti rullar vi dessutom igång det nya läsåret med en årlig kickoffhelg.