Avgifter

Vi följer maxtaxans regler men månadsavgiften är maximalt 904 kr för ett barn, 1358 kr för två barn och 1820 kr för tre barn. Man betalar för hela månader från och med inskolningsmånaden. Juli månad är avgiftsfri.

En engångkostnad på 100 kronor i medlemsavgift tillkommer första månaden.


Uppsägningstid

Vid begäran om utträde ifrån föräldrakooperativet har du en uppsägningstid om tre månader då du betalar månadsavgift som vanligt och fullföljer dina åtaganden med jourer och i arbetsgruppen.